Hızlı Randevu

Kayseri Pedagog Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Kayseri Pedagog Tavsiye

KAYSERİ PEDAGOG TAVSİYE / KAYSERİ ÇOCUK PSİKOLOĞU

 
Kayseri Pedagog Nedir?
Pedagog, çocukların zihinsel gelişimlerini ve psikolojilerini takip eden ve olası sorunlara istişareler yoluyla çözüm önerilerinde bulunan uzmandır. Ancak sadece psikolojik sorunları ele almakla kalmaz, aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak yetiştirilmesine rehberlik ederler. Ülkemizde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları pedagog olabilmektedir.
 
Çocuk Psikoloğu Nedir?
Çocuk Psikoloğu çocuk ve ergen kişilerin psikolojik rahatsızlıklarına yönelik terapi ile tedavi yöntemi geliştiren kişilerdir. Çocuk psikoloğu, psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu kişilerdir. Çocuk psikologları çocuğun duygusal ve zihinsel sağlığı için tedaviler geliştirir.
 
Kayseri'nin en iyi çocuk psikoloğu ve pedagog hizmetleri, çocuğun kişisel gelişiminin yaş grubu özelliklerine ve cinsiyetine göre ilerlemesini, çocuğun iletisinin doğru anlaşılmasını, olası davranışsal veya duygusal problemlerin önlenmesini sağlar. 
 
Çocuk psikoloğu hizmeti; gerektiğinde aile ve okul işbirliği ile yürütülen bir danışma hizmeti olarak da anlaşılabilir. Çocuk psikologu aynı zamanda çocuğun gelişim ve eğitim sürecinde ailenin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, çocuğun zorlandığı alanlarda nasıl davranması gerektiğini ve çocuğunu hangi alanlarda desteklemesi gerektiğini anlamasına yardımcı olur.
 
Kayseri Çocuk Psikoloğu ve Kayseri Pedagog Hizmeti Kapsamında Çocuklarda Hangi Sorunlarla Çalışılır?
 • Ağlama Nöbetleri,
 • Uyku Problemleri/ Uyku Alışkanlığı
 • Tuvalet Eğitimi
 • Alt Islatma/Dışkı Kaçırma
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Korkular – Kaygılar
 • Yalan Söyleme
 • Tikler – Takıntılar
 • Saldırganlık – Vurma Davranışı
 • Okul Korkusu/Fobisi
 • Çalma Davranışı
 • İçe Kapanma – Utangaçlık
 • Geç Konuşma
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Boşanma Döneminde Çocuk Danışmanlığı
 • Evlat Edinme Süreci Ve Sonrası Çocuk Danışmanlığı
 • Beslenme Ve Yeme Problemi
 • İştahsızlık Ve Yemek Yememe
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Gelişim Problemleri
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk
 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite (DEHB)
 • Özgüven Eksikliği
 • Öfke (Sinirlilik Dürtü Bozukluğu) – Saldırganlık
 • Yalan Söyleme
 • İnatçılık
 • Bağlanma Problemleri
 • Anne-Baba-Çocuk Üçgeninde Çatışma Ve İletişimsizlik
 • İstismar (Fiziksel, Cinsel, Duygusal, Sosyal)
 • Kabuslar – Gece Korkuları
 • Seçici Sessizlik – Konuşma Problemleri
 • Sosyal Dışlanma Travmalar / Performans Düşüklüğü
 • Tuvalet Sorunları
 • Ebeveyn Kaybı
 • Disiplin Ve Sınır Koyma
 • Anneden Ayrılma Korkusu
 • Cinsel Eğitim – Mastürbasyon
 • Bilgisayar Ve Tablet Bağımlılığı
 
 
KAYSERİ PEDAGOG NERELERDE GÖREV YAPAR?
Pedagogların çalışma alanları şu şekildedir;
 •  Çocuk mahkemesi bilirkişisi,
 •  Çocuk gözaltı merkezi gözlemcisi ve uzmanı,
 •  Her düzeyde okullarda disiplin kurulu danışmanı,
 •  Kreş ve anaokulu açılmasında bilirkişisi,
 •  Sağlık kurumu,
 •  Hastane,
 •  Çocuk kliniği
 •  Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde
 uzman olarak görev yapmaktadır. Türkiye'de bu unvanı alabilmek için Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde dört yıllık mesleki eğitim almak gerekmektedir.
 
KAYSERİ PEDAGOGLARIN GÖREVLERİ NELERDİR?
 • Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında danışmanlık verir,
 • Hastanelerin çeşitli tedavi ve bakım bölümlerinde çocuğa duygusal destek verir,
 • Öğretmen, sosyal hizmet uzmanları, aile hekimi ve çocuğun hayatında yer alan diğer profesyoneller ile koordinasyon sağlar,
 • Hastanelerin ilgili servislerinde çocukların gelişimlerini takip eder,
 • Çocuk yayın ve televizyon programlarının hazırlanma aşamasında uzman görüşü sunar,
 • Kreş ve anasınıflarında çalışan öğretmen, yardımcı öğretmen ve yardımcı personele hizmet içi eğitim düzenler,
 • Çocuğun kişilik gelişimini etkileyen toplumsal farklılıklar, iletişim araçları, kültürel farklılıklar konularında aileye rehberlik hizmeti verir,
 • Dil ve konuşma sorunu olan bebek ve çocuklar için durum değerlendirmesi yapar,
 • Bebeklerin bakım, beslenme, uyku ve egzersizleri konularında aileye danışmanlık yapar,
 • Çocukların cinsel gelişim dönemlerinde, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında aileleri bilgilendirme işini üstlenir,
 • Anne baba ilişkilerinin çocuğun ruh sağlığı üzerindeki etkileri hakkında ebeveynleri bilgilendirir
 • Aile ve çocuk mahkemelerinde aile sorunları ve ebeveyn çocuk ilişkileri konularında inceleme yaparak, velayet veya evlat edinme ve diğer adli vakalarda bilirkişi raporu hazırlar,
 • İcra yolu ile anne veya babasıyla görüştürülen çocukların tesliminde bulunur.
 
KAYSERİ ÇOCUK PSİKOLOĞUNUN GÖREVLERİ NELERDİR?
Kayseri Çocuk psikologlarının belirli görevleri vardır. Çocuk psikoloğunun görevleri şunlardır:
 •  Anne ve çocuk arasındaki ilişkiyi kontrol edin.
 •  Okuldaki uyumsuzlukları tespit edip aile ile iletişim halinde olur.
 •  Çocukların öğrenmesi gereken sınırlarla ilgili birçok çalışma yapar.
 •  Gözlemci ve uzman olarak çalışır.
 •  Çocukların gelişimini takip eder ve bozuklukları tespit eder.
 •  Çocukların ruh sağlığına yönelik tedavi planı oluşturur.

 

ÇOCUĞUNUZU PSİKOLOĞA GÖTÜRÜRKEN SÖYLENMESİ GEREKENLER
Seni sıkan, üzen, şikayet ettiğin istediğin olayı uzmana anlatabilirsin. Anlattıkların sadece seninle onun arasında kalacak. ” şeklinde açıklama yapılması, çocuğun kendinde problem ve suçluluk hissetmesini engeller ve çocuk psikoloğu ile kuracağı ilişki için güvenilir bir ortam yaratır.
 
Kayseri çocuk psikologları, çocuklar ile görüşmelerinde bilgi almak ve çocuğu gözlemeyebilmek için farklı teknikler kullanırlar. Resim çizdirme, hikaye anlattırma, hikaye tamamlattırma ,oyun terapisi, duygu kartları, duygu ifadesi oyunları, ilk görüşmede ve daha sonraki görüşmelerde kullanılabilecek tekniklerdir. 
 
Kayseri çocuk psikoloğu, çocuğun sıkıntısına bağlı olarak , çocuklarla bilişsel-davranışsal terapi teknikleri, oyun terapisi, emdr, duygu terapisi gibi tekniklerle ve ailenin doğru yönlendirilmesi ile tedaviye uygun gördüğü şekilde devam eder.Çocuklarla yapılan seanslardan sonra anne-baba ‘ya gözlemler hakkında bilgi verilir ve sıkıntılara bağlı olarak aile nasıl davranacağı konusunda yönlendirilir.
 
Kayseri çocuk psikoloğu, gereken durumlarda eve uygun hazırlanmış oyun terapisi ödevi verebilir. Ailenin bu yönlendirmelere uygun hareket etmesi ve yeni davranışlar sonucu elde edilen sonuçları psikolog ile paylaşması tedavinin önemli bir aşamasını oluşturur. Çocukta ilerleme kaydedebilmek için ailenin davranışlarının rolü büyüktür.
 
Çocuklarla ilgili danışmanlık ve çocuk psikoterapisi ,çocuk psikoloğunun doğru tanı koyabilmesi ve sağlıklı bir geri bildirim verebilmesi açısından , ebeveynlerden /okuldan bilgi alma- çocuğu gözlemleme-değerlendirme sürecinden geçirme gibi aşamalardan oluşan bir süreç gerektirir.Tedavi süreci bu aşamalardan sonra oluşturulmaktadır. Dolayısıyla çocuğunuzu psikoloğa götürmek istediğinizde ,bunun bir süreç gerektirdiğini bilmeniz önem taşır.
 
Bu sebeple çocuğunuzu psikoloğa götürürken “bir kere götüreyim nesi var belli olsun ” düşüncesi ile hareket eden ebeveynlerin , bir kerelik görüşmeden bu beklenti ile memnuniyetsiz ayrılma ihtimalleri büyüktür.
 
KAYSERİ  ÜCRETSİZ PEDAGOG / KAYSERİ  ÜCRETSİZ ÇOCUK PSİKOLOĞU 
 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)
RAM, Rehberlik ve Araştırma Merkezi anlamına gelir. Rehberlik Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ailelere ücretsiz rehberlik, psikolojik danışmanlık ve özel eğitim hizmetleri veren bir merkezdir.
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM); eğitim kurumları tarafından rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde geliştirilmesi konusunda araştırmalar yapar ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik eğitsel değerlendirme, teşhis ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca özel eğitime ihtiyacı olan bireylere ve ailelerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de vermektedir.
 
Kayseri Çocuk Psikoloğu, Kayseri Pedagog Nasıl Seçmeliyim?
 
Çocukla ilgilenecek uzmanın, Psikoloji ve ya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış, bu alanlardan mezun olduktan sonra çocuk psikolojisi ve gelişimi alanında eğitimler alması önemlidir.
 
Çocukla ilgilenecek uzmanın hali hazırda çocuklarla çalışmasına oyun terapisi eğitimi almış olmasına ve çocuk psikolojisiyle ilgili eğitimler almaya devam etmesine dikkat edin. Oyun terapisi çocuklarla çalışırken kullanılan en etkili tekniktir. Çünkü çocuğun dili oyundur. Çocuk kendisini oyunla ifade eder.
 
Çocukla ilgilenecek uzman, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü dört yıllık lisans mezunu ise çocuğunuzla psikolojik danışma yapabilir, size çocuğunuzun sağlıklı gelişmesi konusunda rehberlik yapabilir. Ancak ne Çocuk Psikoloğu ne de bir Psikolojik Danışman/Pedagog ilaç yazamaz. Tıbbi bir durum varsa çocuğunuza ilaç yazabilecek tek kişi bir çocuk psikiyatristidir. 
 
Çocuğunuzun ihtiyacına en uygun uzmana danışın. Unutmayın, çocuğunuzun sağlıklı bir büyüme süreci geçirmesi ve sağlıklı bir yetişkin olması için doğru uzmana gitmeniz çok önemlidir. 
 
Eğer siz de gelişim dönemindeki çocuğunuzun yaşadığı sorunlarla ilgili desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Kayseri Çocuk Psikoloğu | Kayseri Pedagog Meryem Kalabey’e başvurun, online veya yüz yüze görüşmelerle  psikolojik destek alıp çocuğunuzun yaşadığı problemleri en hızlı ve sağlıklı şekilde atlatmasını sağlayabilirsiniz!
 
RANDEVU VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.